Rajonizácia

Psychológovia

Mgr. Erika Bilá PhDr. Marta Mrážiková Mgr. Lucia Demčáková Mgr. Lucia Fejková
Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola
Hencovce Vranov n. T. – Kukučínova Vranov n. T. – Juh Vranov n. T. – Domašská
Vranov n. T. – Dlhá Vranov n. T. – Sídl. 1. mája Vranov n. T. – ŠMŠ Budovateľská Vranov n. T. – Sídlisko II
Vranov n. T. – Okulka      
Vranov n. T. – ŠMŠ Rázusova      
Stredná škola Stredná škola Stredná škola Stredná škola
Gymnázium Obchodná akadémia SOŠ A. Dubčeka Spojená škola Čaklov
      SOŠ drevárska
Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník
CZŠ Hencovce Banské Hlinné Čičava
Kamenná Poruba Čierne nad Topľou Matiaška Dlhé Klčovo
Nižný Hrušov Davidov Ondavské Matiašovce Jastrabie nad Topľou
  Hermanovce nad Topľou Pavlovce Rudlov
  Kladzany Remeniny Sedliská
  Lomnica Skrabské  
  Poša    
  Vechec    
  Žalobín    
Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník
Cirkevná spojená škola Bystré Čaklov Sačurov
Sečovská Polianka Holčíkovce Hanušovce nad Topľou Zámutov
Slovenská Kajňa Tovarné Nižný Hrabovec Vranov n. T. – Juh
Vranov n. T. – Bernolákova Vranov n. T. – Kukučínova Soľ Vranov n. T. – Sídlisko II
  Vranov n. T. – Lúčna Vyšný Žipov  

Špeciálni pedagógovia

Mgr. Anna Nálešníková PhDr. Slávka Manduľáková Mgr. Viera Valisková Mgr. Zuzana Vargová
Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola
Vranov n. T. – CMŠ Vranov n. T. – Kukučínova Vranov n. T. – Dlhá Vranov n. T. – Juh
Vranov n. T. – ŠMŠ Rázusova Vranov n. T. – Sídl. 1. mája Vranov n. T. – Domašská Vranov n. T. – ŠMŠ Budovateľská
  Vranov n. T. – Sídlisko II Vranov n. T. – Okulka  
Stredná škola Stredná škola Stredná škola Stredná škola
SOŠ drevárska Obchodná akadémia Gymnázium SOŠ A. Dubčeka
    Spojená škola Čaklov  
Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník
CZŠ Hencovce Banské Dlhé Klčovo Hlinné
Jastrabie nad Topľou Čičava Kamenná Poruba Matiaška
Ondavské Matiašovce Čierne nad Topľou Nižný Hrušov Pavlovce
Rudlov Davidov Poša Remeniny
Sedliská Hermanovce nad Topľou   Skrabské
Žalobín Kladzany    
  Lomnica    
  Vechec    
Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník
Cirkevná spojená škola Bystré Sačurov Čaklov
Slovenská Kajňa Holčíkovce Sečovská Polianka Hanušovce nad Topľou
Vranov n. T. – Juh Tovarné Vranov n. T. – Bernolákova Nižný Hrabovec
  Vranov n. T. – Kukučínova   Soľ
  Vranov n. T. – Lúčna   Vyšný Žipov
  Vranov n. T. – Sídlisko II   Zámutov