Rajonizácia

Psychológovia

Mgr. Erika Bilá PhDr. Marta Mrážiková Mgr. Lucia Demčáková PhDr. Mariana Fedorová
Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola
Vranov n. T. – Dlhá Vranov n. T. – Kukučínova Vranov n. T. – Juh Vranov n. T. – Domašská
Vranov n. T. – Okulka Vranov n. T. – Sídl. 1. mája   Vranov n. T. – Sídlisko II
Stredná škola Stredná škola Stredná škola Stredná škola
Gymnázium Obchodná akadémia SOŠ A. Dubčeka Spojená škola Čaklov
  SOŠ drevárska    
Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník
CZŠ Hencovce Banské Matiaška Hlinné
  Čičava Ondavské Matiašovce Jastrabie nad Topľou
  Čierne nad Topľou Pavlovce Kamenná Poruba
  Davidov Remeniny Rudlov
  Dlhé Klčovo Skrabské Sedliská
  Hermanovce nad Topľou    
  Kladzany    
  Lomnica    
  Nižný Hrušov    
  Poša    
  Vechec    
  Žalobín    
Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník
Cirkevná spojená škola Bystré Čaklov Sačurov
Sečovská Polianka Holčíkovce Hanušovce nad Topľou Soľ
Slovenská Kajňa Tovarné Vyšný Žipov Vranov n. T. – Sídlisko II
Vranov n. T. – Bernolákova Vranov n. T. – Juh Zámutov  
  Vranov n. T. – Kukučínova    
  Vranov n. T. – Lúčna    

Špeciálni pedagógovia

Mgr. Anna Nálešníková PhDr. Slávka Manduľáková Mgr. Viera Valisková PaedDr. Mária Malackaničová Mgr. Zuzana Vargová
Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola
  Vranov n. T. – Kukučínova Vranov n. T. – Dlhá Vranov n. T. – Domašská Vranov n. T. – Juh
  Vranov n. T. – Sídl. 1. mája Vranov n. T. – Okulka    
  Vranov n. T. – Sídlisko II      
Stredná škola Stredná škola Stredná škola Stredná škola Stredná škola
  Obchodná akadémia Gymnázium Spojená škola Čaklov SOŠ A. Dubčeka
  SOŠ drevárska      
Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník
CZŠ Hencovce Banské Dlhé Klčovo Hlinné Matiaška
Ondavské Matiašovce Čičava Nižný Hrušov Jastrabie nad Topľou Pavlovce
Žalobín Čierne nad Topľou Poša Kamenná Poruba Remeniny
  Davidov   Rudlov Skrabské
  Hermanovce nad Topľou   Sedliská  
  Kladzany      
  Lomnica      
  Vechec      
Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník
Cirkevná spojená škola Bystré Sečovská Polianka Sačurov Čaklov
Slovenská Kajňa Holčíkovce Vranov n. T. – Bernolákova Soľ Hanušovce nad Topľou
  Tovarné     Vyšný Žipov
  Vranov n. T. – Juh     Zámutov
  Vranov n. T. – Kukučínova      
  Vranov n. T. – Lúčna      
  Vranov n. T. – Sídlisko II