Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

Bernolákova 92
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057 442 37 18
tel.: 0904 132 132
e-mail: cpppapvt@gmail.com

Elokované pracovisko CPP
Námestie Slobody 2
093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057 445 00 55

Kde nás nájdete

CPP sa nachádza na Sídlisku Juh za ZŠ ul. Bernolákova.

mapka budovaporadne

Pracovná doba

V CPP Vranov nad Topľou je zavedený pružný pracovný čas
pondelok – piatok:
pružný pracovný čas: 6:00 – 9:00, 14:00 – 18:00
pevný pracovný čas: 9:00 – 14:00

Odborní pracovníci poradne

Riaditeľka poradne:
PhDr. Bibiána Lancíková: lancikova.cpppapvt@gmail.com
Psychológovia:
PhDr. Marta Mražiková: mrazikova.cpppapvt@gmail.com
Mgr. Petra Peregrinová: hudakova.cpppapvt@gmail.com
Mgr. Lucia Demčáková: demcakova.cpp@gmail.com
Špeciálni pedagógovia:
PhDr. Slávka Manduľáková: mandulakova.cpppapvt@gmail.com
Mgr. Zuzana Vargová: vargova.cpp@gmail.com
Logopéd:
PhDr. Bibiána Lancíková: lancikova.cpppapvt@gmail.com
Sociálny pedagóg:
PhDr. Jana Lutašová-Husťáková: lutasova.cpppapvt@gmail.com
Sociálny pracovník:
Bc. Martin Biž: biz.cppvt@gmail.com
Ekonómka:
Marta Sposobová
Upratovačka
Anna Horná

Elokované pracovisko CPP
Námestie Slobody 2
093 01 Vranov nad Topľou

Psychológ:
Mgr. Erika Bilá: bila.cppvt@gmail.com
Mgr. Lucia Fejková: fejkova.cppvt@gmail.com
Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Anna Nálešníková: nalesnikova.cppvt@gmail.com
Mgr. Viera Valisková: valiskova.cppvt@gmail.com
Mgr. Antónia Kundrová – surdopéd: kundrovacpppap.vt@gmail.com
Mgr. Jana Kolesárová – somatopéd: kolesarova.cpp@gmail.com

Prvý kontakt s CPP

O odborné vyšetrenie a poradenstvo je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne. V naliehavých prípadoch vybavíme klientov ihneď.


Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Centrum poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať oznámenia zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • písomne (obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ")
  • ústne prostredníctvom zodpovednej osoby
  • elektronicky: e-mail

Zodpovedná osoba: PhDr. Jana Lutašová-Husťáková

Adresa: Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou

e-mail: cpppapvt@gmail.com